Informacja o ubezpieczeniu

Drodzy Rodzice,

Ubezpieczenie dzieci ( NW PZU) w kwocie 43 zł za rok - płatne jednorazowo do dnia 30 września.

Wpłat można dokonywać u Pań w grupach. Szczegółowe warunki ubezpieczenia w formie broszury są  dostępne w każdej z grup.