Tekst łatwy do czytania (ETR)

Żłobek Miejski Nr1

Żłobek znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wróblewskiego 50

Żłobek działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 );

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 72.);

3. Uchwała Nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp., zmieniona Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/363/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 750).

Rolą żłobka wynikającą z zapisów Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art.10 ustawy) jest:

1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 16.00

Telefon 502 900 648
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Grupa I – tel. 517 277 058
Grupa II – tel. 517 277 340
Grupa III – tel. 517 271 528
Grupa IV – tel. 517 256 918