Płatności

Informujemy Państwa, że odpłatności za żłobek można uiszczać przelewem.

Nr konta: 97102019540000730201827831

PKO Bank Polski oddział w Gorzowie Wlkp.

Obowiązkowy opis na przelewie :

Za miesiąc , rok ……..

Imię i nazwisko dziecka

Żywienie …….

Pobyt ………