Pliki do pobrania

 

1. Zarządzenie w sprawie zasad rekrutacji w Żłobku Miejskim Nr 1 - pokaż

2. Regulamin Żłobka Miejskiego nr 1 w Gorzowie Wlkp - pokaż

3. Formularz zwrotu nadpłaty - pokaż

4.Karta zgłoszeniowa dziecka - pokaż

5. Karta kontynuacji uczęszczania do ŻM- pokaż

6. Oświadczenie o sytuacji kandydata - pokaż

7. Wniosek o obniżenie opłat za żłobek - pokaż

8. Procedury wewnętrzne COVID19 - pokaż

9- Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka do żłobka (Covid19) - pobierz